Volem estar sans i per això fem esport, cuidem la nostra alimentació, evitem els hàbits pocs saludables… però no ens oblidem també que per gaudir d’una bona salut ens cal viure en una casa sana.

PERÒ, QUÈ VOL DIR VIURE EN UNA CASA SANA?

Una Casa Sana és un espai confortable, sa i amb elements que ens ajudin a desenvolupar un estat físic, psíquic i anímic complet. Viure en aquest espai, significarà incorporar un important element de salut per tota la família.

Sigui d’origen natural o artificial, a casa nostra podem rebre radiacions que ens afectaran la salut. Per això és important que en el nostre habitatge els espais on passem més temps siguin espais saludables i lliures de radiacions. Una habitació especialment sensible és el dormitori, ja que hi passem un terç del dia dormint, un moment en què el nostre cos descansa i repara les cèl·lules.

LA GEOBIOLOGIA ÉS LA SOLUCIÓ PER TENIR UNA CASA SANA.

La geobiologia és la ciència que investiga els efectes que tenen les radiacions en la salut dels éssers viusi la seva funció és aportar-nos solucions.

Mitjançant l’estudi geobiològic de l’habitatge coneixem els orígens de les radiacions, la seva tipologia i el grau de perillositat i, en conseqüència, s’estableixen les actuacions que ens permeten reduir o neutralitzar els seus efectes.

La geobiologia ens ofereix solucions reals i mesurables que ens ajuden a aconseguir salut, benestar i qualitat de vida.

COM ENS AFECTA UNA RADIACIÓ?

Processos cel·lulars

Alteracions pateixen.

Les radiacions afecten el sistema immunitari, nerviós, endocrí i hormonal. Bloquegen o acceleren els seus mecanismes de manera independent a les necessitats de l’organisme i n’altera les accions naturals, fet que provoca el desequilibri.

La melatonina

L’hormona del descans.

És la responsable de dur a terme el procés de reparació cel·lular i de manera automàtica, en absència de llum solar, és segregada per la glàndula pineal. Les radiacion bloquegen la segregació i sense melatonina, no hi ha regeneració cel·lular.

Membranes cel·lulars

Desprotecció davant radiacions.

La membrana cel·lular és una estructura directament relacionada amb la regeneració de les nostres cèl·lules. Les radiacions dificulten i impadeixen tan l’absorció del nutrients com l’eliminació de toxines.

L’hemato-encefàlica

La membrana que protegeix el cervell

La membrana hemato-encefàlica actua com a barrera cerebral filtrant possibles tòxics presents al torrent sanguini. L’exposició a radiacions la debilita i en conseqüència perd eficàcia en el filtratge de tòxics al teixit cerebral.

Funcions sinàptiques

neurotransmissors col·lapsats

La cadena sinàptica és el procés pel qual les neurones es comuniquen entre elles, mitjançant la generació d‘impulsos elèctrics que a la vegada activen els neurotransmissors, substàncies químiques que permeten enviar la informació a altres neurones. Si se’n sobreestimula la seva activitat, es genera un excés de química neuronal que afecta els mecanismes de dolor.

Nutrients

La membrana que protegeix el cervell

Els minerals, les vitamines i els oligoelements són els nostres nutrients i sense ells emmalaltim. Quan una cèl·lula està exposada a les radiacions, la membra cel·lular no és capaç d’absorvir-los, la cèl·lula es degenera, per tant emmalaltim.

Sistema nerviós

El parasimpàtic descontrolat

El sistema nerviós parasimpàtic és l’encarregat de la recuperació energètica i d’activar les funcions de descans del nostre cos. Si el nostre organisme es mostra actiu en no poder desconnectar el sistema nerviós simpàtic a causa de les radiacions, es seguirà enviant de manera permanent energia al cos, ignorant la necessitat de reduir-la i mantenir reserves pel dia a dia.

Sistema inmunitari

Les nostres defenses.

És la nostra barrera defensiva, la que ens protegeix d’agents extern. Si es devilita, fongs, paràsits, virus i bactèries penetren al nostre organisme amb més facilitat provocant infeccions persistents que a la llarga donaran pas a múltiples afeccions.

SíMPTOMES I PATOLOGIES DE LES RADIACIONS

Realitzem cada estudi de geobiologia de manera rigorosa, amb responsabilitat i compromesos amb les necessitats dels nostres clients. Som conscients de que darrere de la seva trucada hi ha la preocupació per la seva salut i la de la seva família. Tothom hauria de tenir la garantia i la seguretat de viure en una casa sana.
Raimon Espon.
Geobiòleg.
Prospector i fundador de Casa Sana

A Girona. Olot. Bolòs, 8
A Barcelona. Indústria, 67
T. 609 37 91 32 · info@casasana.net